đàn ông

  • Đàn ông ơi, bao giờ anh mới biết yêu thương vợ mình?

    Đàn ông ơi, bao giờ anh mới biết yêu thương vợ mình?

    Đàn ông ơi, bao giờ anh mới biết yêu thương vợ mình? – Đa số đàn ông Việt coi cái việc chăm con, cho con ăn, cho con ngủ và ti tỉ thứ khác dính dáng đến con mặc nhiên là việc của vợ. Đàn bà...
  • Đàn ông bênh vợ là đàn ông khôn

    Đàn ông bênh vợ là đàn ông khôn

    Đàn ông bênh vợ là đàn ông khôn – Khi hoạn nạn, nghèo khó… chỉ có người đàn bà ở bên cạnh mới là chiếc phao cứu sinh cho người đàn ông. Khi ấy, hẳn chẳng có người đàn ông nào còn mơ một chân dài, chẳng...