Sai lầm khi giặt quần áo bằng máy giặt khong nên phạm phải