siêu âm

  • Phân biệt các hình thức siêu âm thai 2D, 3D và 4D

    Phân biệt các hình thức siêu âm thai 2D, 3D và 4D

    Phân biệt các hình thức siêu âm thai 2D, 3D và 4D – Hiện nay, khi đi khám thai, bạn sẽ thấy có nhiều hình thức siêu âm như siêu âm 2D, siêu âm 3D, siêu âm 4D… Vậy mỗi hình thức siêu âm này khác nhau...