Tại sao hay bị ngứa da đầu -chữa trị với muối và phèn chua