Triệt lông nách bằng lòng trắng trứng gà và bột nghệ